.Net-utvikling

Praktisk utnyttelse av .Net plattformen og Azure
Vi utnytter potensialet i Microsoft teknologien enten det er .Net Core eller Azure-baserte microtjenester.

Experis Ciber er sertifisert med Gold Competency for Application Development og Silver Competency for Cloud Plattform, med et tett samarbeid med Microsoft på mange områder. Vi arbeider aktivt med sertifisering som en del av vår faglige utvikling.

 

Skyløsninger og microtjenester

Et viktig satsningsområde for oss er skyløsninger basert på Microsoft Azure. Her arbeider vi aktivt med flere kunder og tett med Microsoft for å fremme beste praksis. For flere kunder er skyløsninger et naturlig videre skritt for å effektivisere dagens IT løsninger, men det krever også et bevisst forhold til sikkerhet og gode prinsipper for oppdeling av løsningene som for eksempel mikrotjenester.

 

.Net Core

.NET Core er fremtiden ifølge Microsoft. Våre konsulenter har bred erfaring i både migrasjon og nye prosjekter innen .NET Core. Fagpraksisen på .NET bidrar til kunnskapsoppbygging og -deling for konsulentene

 

Aktivt fagmiljø

I tillegg til å arbeide aktivt sammen med Microsoft arrangerer vi to ganger i året Skillex, en internkonferanse for hele Experis. Fagpraksisene bidrar med presentasjoner og dypdykk innenfor sine respektive områder. Skillex er en populær dag i Experis Ciber hvor man får et innblikk i trender, prosjekterfaringer og spennende teknologi. Arrangementet avsluttes tradisjonen tro med felles middag og sosialt hygge.