Java-utvikling

Fokus på solid arkitektur og smidige DevOps prosesser
Spisskompetanse på DevOps og tidsriktig arkitektur med bruk av containers og mikrotjenester.

Gjennom mange spennende oppdrag har vi opparbeidet solid erfaring med forskjellig type teknologier med nåtidens rammeverk og nye arkitekturprinsipper. I tillegg kan vi vedlikeholde og drifte såkalte legacy-systemer på en god måte.

 

Vi har erfaring fra et bredt kundespekter som favner både offentlige og private aktører som f.eks Statens Vegvesen, Landbruksdirektoratet, Oslo kommune, Difi, SpareBank1 og Nordea for å nevne noen.


Containers & Cloud


For oss har bruken av containerteknologi gjort det mer fleksibelt å arbeide med systemutvikling. I tillegg sikrer det god testing av applikasjonene i ulike miljøer. Vi bruker nå Docker i de fleste av prosjektene våre med meget gode erfaringer. For oss er bruken av containerteknologi og orkestrering med blant annet Ansible og Kubernetes en integrert del av vårt DevOps miljø.


DevOps & Smidig metodikk


Vi har lang erfaring med smidig utvikling og ser DevOps som en naturlig forlengelse av smidig arbeidsmetodikk. Utvikling tar også et større ansvar for utrulling, orkestrering og drift, der oppsplitting i mikrotjenester er en del av våre prosesser.

 

I Experis Ciber er det tette bånd mellom den tekniske gjennomføringen av prosjekter og benyttet metodikk. Dette for å synliggjøre, gjennomføre og styre utviklingsløpet. Experis Ciber har sterk kompetanse på bruken av Smidig metodikk som SCRUM og Kanban.

 

Aktivt fagmiljø


Systemutvikling er i stadig endring, og vårt mål er kompetente konsulenter som er oppdaterte på nyeste teknologi. Hver måned arrangeres det praksismøter som fokuserer på ett eller flere av våre satsningsområder og vi er hele tiden på jakt etter nye ildsjeler som kan bidra til å styrke praksisarbeidet.

 

Det arrangeres en intern konferanse, Skillex, to ganger i året. Dette er å anse som et utvidet praksismøte der hver fagpraksis fordyper seg innenfor sine domener gjennom en hel dag, og som avsluttes med en felles middag og litt teambuilding.

 

Som medlem i Java Fagpraksis vil du bli tett knyttet opp i samarbeid med andre gjennom smidige utviklingsløp og vil bli en del av et aktivt og engasjert tvertfaglig fagmiljø.

 

Dikt om koding av javautvikler og dikter Lars Skiple Holter / Experis Ciber.

Dikt om koding av javautvikler og dikter Lars Skiple Holter / Experis Ciber.