Applikasjonsforvaltning

Experis Ciber tar ansvar for forvaltning og videreutvikling av applikasjoner og systemer.

Experis Ciber har lang og tung erfaring med forvaltning av både offentlige og private virksomheters applikasjoner. Gjennom samarbeidspartnere leverer vi også hosting- og driftstjenester.

 

Med vårt forvaltningskonsept sikrer vi pålitelige applikasjoner med forutsigbare kostnader og god fleksibilitet for fremtiden.

 

Forvalningsorganisering

Overordnet er Experis Cibers forvaltningsleder ansvarlig for alle avtaler og tjenester som leveres innenfor applikasjonsforvaltning. Våre forvaltningsavtaler er delt inn i porteføljer basert på kunde/-løsninger og hver portefølje har sin porteføljeansvarlig/teamleder.

 

Vi har dedikerte ressurser som ivaretar både proaktivt vedlikehold, feilrettinger og ikke minst videreutvikling av systemene. Porteføljene består av et kjerneteam, ofte bestående av arkitekter, utviklere og testere, samt dedikerte ressurser fra vårt ressursteam.

 

Organisasjonen består også av vårt kundesenter som er felles for alle porteføljer - et delt ressursteam som styrker kjerneteamene ved spesielle behov. Organisasjonen kan skaleres med ekspertise fra våre profesjonelle forretningsrådgivere, våre partnere, nearshore ressurser eller andre ressurser i morselskapet ManpowerGroup.

 

 

 

 

Feilretting

Feil som fører til funksjonelle eller tekniske problemer løses fortløpende.
Ofte er både garanterte respons- og løsningstider avtalt i henhold til statens standardavtaler for vedlikehold (SSA-V). Vanligvis skjer dette innenfor normal arbeidstid (man-fre, 8-16), men beredskap utover dette kan også avtales.

 

Proaktivt vedlikehold

Her jobber Experis Ciber aktivt med å foreslå systemtekniske forbedringer som vil sørge for at systemet er sikkert, robust og tilgjengelig over tid. Vi identifiserer teknisk gjeld og anbefaler eventuell utbedring.

 

 

Videreutvikling

Våre dyktige arkitekter, utviklere og testere er tilgjengelige når det er behov for bistand i forbindelse med funksjonelle eller tekniske endringer. Dette kan være alt fra små tilpasninger til større endringer og prosjekter som følge av kundens behov for ny funksjonalitet, tilpasning til lovpålagte krav eller utbedring av teknisk gjeld.

Eksempel på kundetilpasset prosess for leveranseplanlegging

 

Ved større endringer kan det settes sammen større eller mindre team som kan styres av en Agile Coach, koordinator eller
prosjektleder med god kunnskap om anerkjente standarder og metoder som Prince2, Kanban og SCRUM.

 

Brukerstøtte

Experis Ciber leverer brukerstøtte tilpasset kundens krav. Dette kan være alt fra 1. linje brukerstøtte til sluttbruker eller tilpasset 2.-/3.linje brukerstøtte til kundens egen drifts- eller forvaltningsorganisasjon.

 

Samhandling

En viktig del av Experis Cibers forvaltningstjenester er å opprettholde god kundedialog. Ofte avtales regelmessige møter for gjennomgang av status på tjenestene som leveres. I tillegg avtales også møter på taktisk og strategisk nivå, hvor mer langsiktige mål settes og hvor Experis Ciber bidrar med ekspertise i forhold til porteføljestyring og strategiveiledning.