Tjenestedesign

Vil du skape engasjement og begeistring hos brukere og interessenter for tjeneste- og produktutvikling, en løsning eller endringsinitiativ, kan våre tjenestedesignere hjelpe deg. Experis Ciber tilbyr tjenestedesignere som gjennom involvering i innovasjonsworkshops og brukertesting sikrer innsikt og fornyelse, kvalitet og forankring.

Experis Ciber benytter tjenestedesign i innsiktsarbeid og konseptualisering av design i utviklingsprosjekter, i produktutviklingsoppdrag og utvikling av tjenesteløsninger. Vi bruker tjenestedesignteknikker også i konseptutredning og analysearbeid, behovskartlegging og målspesifisering i oppdrag knyttet til digitaliseringsutfordringer i privat og offentlig sektor. 

 

Våre tjenestedesignere samhandler med et solid kompetansemiljø innenfor UX, funksjonell rådgivning og arkitektur, i tillegg til et stort utviklermiljø. Vi bruker tjenestedesign i våre egne leveranseprosjekter og i mindre rådgivningsteam i oppdrag på kundesiden.  

 

Kundereferanser

 

 

 

 

Kontakt oss for en samtale!

 

Thomas Brachel, telefon +47 480 84 958 eller e-post

Avdelingsleder «Ledelse og rådgivning»  

 

Lars Morten Andreassen, telefon +47 920 30 142 eller e-post 

Salgssjef «Ledelse og rådgivning»