Test

Vi tilbyr erfarne testledere og testere som er spesialister på å finne feil og mangler tidlig og sikre et helhetlig kvalitetsfokus gjennom hele prosjektet.

Våre fagfolk kan bekle en rekke forskjellige roller og kan gå inn i hvilket som helst type prosjekt enten på leverandørsiden eller på kundesiden. Ciber har lang erfaring i forvaltningsprosjekter og systemutviklingsprosjekter. Våre fagfolk er ISTQB sertifisert og har lang erfaring innen testing.


Testrådgivning

Ciber kan ta rådgivningsrollen i din organisasjon, vi kan hjelpe med å analysere behov og implementere testprosesser, prosedyrer, policyer og strategier slik at din organisasjon oppnår ønskede kvalitetsmål. Ciber tilbyr rådgivning for alle områder innen test og kvalitetssikring. Eksempler på dette er:

 

 • Analysere behov
 • Etablere teststrategi og - policy
 • Anbefaling av testverktøy
 • Forbedring av testmetodikk og - prosesser
 • Etablere malverk
 • Etablering av testsenter

 

Test og Testledelse
Ciber kan gå inn i alle faser på et prosjekt og sørge for effektiv ledelse og styring. Våre fagfolk på området vil sørge for at testgjennomføringen blir utført slik kunden ønsker det. Målet vårt er å kunne opplyse, vurdere, analysere og rapportere riktig kvalitet på en leveranse uansett hvor i syklusen vi befinner oss. Eksempler på hva vi kan gjøre er:

 

 • Utarbeidelse av testplaner og testtilfeller
 • Klargjøring av testdata og testmiljøer
 • Koordinere og lede testaktiviteter i alle faser
 • Rapportering, korrekt beslutningsgrunnlag
 • Anbefaling, implementering og opplæring i bruk av testverktøy

 

Testautomatisering
Testautomatisering bidrar til effektiv testing av både logikk og brukergrensesnitt som egner seg godt i en tid med hyppige leveranser og kort tid fra utvikling til produksjon. Beslutningen om å ta i bruk testautomatisering eller ikke er krevende. Ciber kan bistå med både kost/nytte vurdering og gjennomføring av testautomatisering. Vi anbefaler relevante verktøy for testutvikling for slik å sikre kostnadseffektiv testing i organisasjonen.

 

Tekniske tester
Samfunnskritiske og forretningskritiske systemer, applikasjoner og infrastruktur er blitt en viktig del av hverdagen. Det er viktigere enn noen gang å kunne verifisere kvaliteter som vedlikeholdbarhet, robusthet, kapasitet og ytelse til en løsning før den settes i drift.


Ytelsestesting bidrar med å finne flaskehalser og kapasitetsutfordringer i applikasjonen, infrastruktur og integrasjoner. Ytelsestesting er en spesialitet hvor våre fagfolk vil kunne hjelpe til med å anbefale metodikk og verktøy, samt gjøre målinger for å sikre stabil drift i din organisasjon.

 

Metodikk
Cibers testmetodikk baserer seg på ISTQB og egner seg også godt i smidige prosjekter. Våre konsulenter er erfarne og tilpasningsdyktige og evner å ta i bruk kundens egne metoder og rammeverk.

 

 

Kontakt oss for en samtale!

Thomas Brachel, telefon +47 480 84 958 eller e-post

Avdelingsleder «Ledelse og rådgivning»  

 

Lars Morten Andreassen, telefon +47 920 30 142 eller e-post 

Salgssjef «Ledelse og rådgivning»