Agile coaching

Ønsker du hjelp til å komme i gang med bruk av smidige metoder? Ønsker du bistand til å forsterke dine tverrfaglige smidige team? Eller ønsker du hjelp til å tilpasse organisasjonen slik at du får det beste ut av en smidig tilnærming? Ja da har Experis Ciber erfarne konsulenter som kan bistå deg.

Smidige metoder og et smidig tankesett kan gi organisasjoner bedre kundeforståelse, økt innovasjonsevne og raskere tilpasning til endringer i markedet, teknologi og rammebetingelser.

 

For å få full effekt av en smidig tilnærming kreves det endringer i måten virksomheten organiserer og leder sitt utviklingsarbeid på. Experis Ciber har erfarne konsulenter som bistår deg i denne prosessen.

 

Agile coach til tverrfaglige team

Våre agile coacher hjelper virksomhetens tverrfaglige team med innføring av smidig metodikk. De er ansvarlige for å veilede team gjennom implementeringsprosessen samt støtte medarbeidere og ledelse til å anvende den smidige metoden på en måte som sikrer positive resultater for organisasjonen.

 

Agile coacher fra Experis Ciber bidrar til at virksomheten bygger velfungerende team og bistår teamet i utvikling av smidige arbeidsmetoder og en smidig teamkultur. Vi bidrar til å sikre kommunikasjon og koordinering mellom team samt til forventningsstyring overfor interessenter som er utenfor teamorganisasjonen.

 

Agile coach til ledelsen

Det viktigste for alle organisasjoner som ønsker å bli smidige, er at ledelsen i hele virksomheten støtter opp om de smidige tverrfaglige teamene, slik at de blir velfungerende. Agile coacher som arbeider med ledelsen har som mål å bidra til å fjerne hindringer som reduserer organisasjonens og teamenes evne til å arbeide smidig.

 

Agile coacher fra Experis Ciber støtter virksomheter i utvikling av ledelse, organisasjonskultur og virksomhetsstyringsprosesser som understøtter en smidig tilnærming.

 

Våre konsulenter støtter ledelsen med å kartlegge virksomhetens forutsetninger for å kunne jobbe smidig og bidrar til etablering av en hensiktsmessig produktorganisering. Vi hjelper organisasjonen med grunnleggende forhold som å etablere roller, avklare ansvarsområder, og gjøre tilpasninger i støttefunksjoner som HR og Økonomi.

 

«Vårt oppdrag som agile coacher er å forstå hvor teamene og virksomheten er på sin smidige reise og å tilby en tilnærming som støtter opp under deres utvikling. Agendaen er forbedring. Vi gjør dette ved å stille de riktige spørsmålene, presentere egnede modeller, utfordre og veilede folk, slik at de leverer gode tjenester og produkter til kundene sine», sier Thomas Brachel, avdelingsleder for ledelse og rådgivning i Experis Ciber.

 

 

Kontakt oss for en samtale!

Thomas Brachel, telefon +47 480 84 958 eller e-post

Avdelingsleder «Ledelse og rådgivning»  

 

Lars Morten Andreassen, telefon +47 920 30 142 eller e-post 

Salgssjef «Ledelse og rådgivning»