Dokumentasjonsforvaltning

Forvaltning av dokumentasjon og dokumentasjonsbehandling i virksomheten er en sentral del av virksomhetsarkitektur, samt effektiv og etterrettelig drift.

Ciber har et sterkt dokumentasjonsfaglig miljø, med rådgivere som bistår både private og offentlige virksomheter med å få kontroll på dokumentasjonsproduksjon og forvaltning. Vi arbeider med strategi, prosjektledelse, rådgivning og implementering av løsninger. Ciber har  utviklet en Noark 5 arkivkjerne som tar imot og arkiverer data fra ulike systemer i det samme arkivet.

 

Våre rådgivere kan hjelpe deg med: 

 

Gode rutiner og løsninger for dokumentasjonsforvaltning

 

  • Analysere og forbedre forretningsprosesser
  • Kartlegge behov og spesifisere krav
  • Anskaffe og implementere løsninger

 

En bedre styring av dokumentasjonsforvaltningen

 

  • Best mulig bruk av standarder som NOARK 5 og ISO 30300
  • Etablere en god arkivplan og internkontroll i henhold til ny arkivforskrift
  • Dokumentasjonsfaglige råd

 

Tilpassede kurs

 

  • Kurs skreddersydd for din virksomhet og dine behov

 

Cibers fagforum for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning deler kunnskap og inviterer til diskusjon i frokostseminarer. Vårt neste fagseminar er planlagt i slutten av mai. Følg med på ciber.no

 

 

Kontakt oss for en samtale!

 

Thomas Brachel, telefon +47 480 84 958 eller e-post

Avdelingsleder «Ledelse og rådgivning»  

 

Lars Morten Andreassen, telefon +47 920 30 142 eller e-post 

Salgssjef «Ledelse og rådgivning»