RISE

En struktuert prosess fra “jordbasert” til “skybaserte” løsninger

 

 

Det handler om lønnsomhet

 

Vi har erfaring og innsikt for å hjelpe deg som kunde til å ta de riktige beslutningene når det gjelder driftsmodell for ERP løsninger. For det er det dette dreier seg om, Driftsmodell. Det er fordeler med både skytjenester og «jordbaserte» løsninger. Det avgjørende er hvilke fordeler dette gir deg som kunde.

 

Vi har rammeverk som raskt gir innsikt i hva som er fordelene med de ulike alternativene og som forklarer hva som blir konsekvensen av valgene.

 

  • Vi tror at innsikt i hva løsningen faktisk skal løse er nøkkelen til en vellykket transformasjonsplan.
  • Vi tror de beste svarene finnes gjennom en strukturert arbeidsprosess som fokuserer på forretningsverdi.
  • Vi tror at det ikke lenger finnes et oss og dem innenfor IT og forretning men at IT er en integrert del av forretningen. Og vise versa!

 

Vi vil gjennom en strukturert tilnærming gi deg som kunde et riktig beslutningsunderlag for valg av neste generasjons ERP-plattform.

 

 

Kontakt oss for å lære mer!