Cybersecurity

Din partner på informasjonssikkerhet
Vi i Experis Ciber kan bistå din virksomhet med å gjøre arbeidet med informasjonssikkerhet bedre og mindre ressurskrevende slik at du kan ha fokus på din kjernevirksomhet.

Alle virksomheter, private som offentlige, store og små, står i dagens samfunn overfor store utfordringer når det gjelder å ivareta informasjonssikkerheten på en god måte. Hendelser som truer de digitale informasjonsverdiene og dermed virksomhetens kjerneoppgaver, er blitt et stort problem for mange og det kommer bare til å øke med tiden.

For mange bedrifter oppleves håndtering av informasjonssikkerheten så krevende at det lett kan forstyrre arbeidet med primæroppgavene til virksomheten. Samtidig antas det at det krever store økonomiske og menneskelige ressurser for å starte arbeidet på dette området. Experis Ciber hjelper deg og din virksomhet med å forenkle og strukturere arbeidet med informasjonssikkerheten og ivareta dette på en god måte.

 

Sikkerhetsrådgivning

Experis Ciber er din rådgiver på løsninger og spørsmål rundt informasjonssikkerhet: 

Våre kompetente rådgivere vil kunne hjelpe til med å etablere et system for styring av informasjonssikkerhetsarbeidet i din virksomhet. Les mer her

 

Opplæring

"Kunnskap er makt" (Francis Bacon, britisk filosof 1561 – 1626)

Kravene til god informasjonssikkerhet endres raskt. Riktig kompetanse til enhver tid er avgjørende for ikke å havne i vanskelige situasjoner. Les mer her

 

Sikkerhetstesting

Kjenn dine sårbarheter:

Hvor enkelt er det å hacke meg?
Hvilke sårbarheter har jeg?
Har vi underleverandører som kan være usikre?
Hvor sikre er vi som underleverandør til våre kunder?
Hvilke verdier har jeg som en trusselaktør få tak i? Les mer her

 

Sikkerhetsovervåking

Synlighet, oversikt og kontroll:

Visste du at det tar over 200 dager fra en trusselaktør er inne i systemene dine til de blir oppdaget? I denne perioden kan de gjøre enorm skade, uten at virksomheten vet om det eller kan redusere skadeomfanget.

Les mer her