Sikkerhetsrådgivning

Vi hjelper deg med sikkerhetsledelse
Våre rådgivere er eksperter på sikkerhetsledelse og GDPR. Vi hjelper deg med å innføre et godt system for styring av sikkerhetsarbeidet i din virksomhet.

Experis Ciber tilbyr rådgivning som er tilpasset din virksomhet. Vi hjelper deg med å sette gode og realistiske sikkerhetsmål, og sørger for at sikkerhetsarbeidet ikke blir for omfattende eller krevende

 

Cybertruslene endrer og tilpasser seg hele tiden. For at du skal være best mulig forberedt hjelper vi til med å strukturere krav, vurderinger og tiltak i et rammeverk som gir deg oversikt og kontroll.  

 

Experis Ciber har utviklet et modularisert rammeverk for ledelse og styring av cybersikkerhet, basert på ISO 27001. Rammeverket gir deg mulighet til å jobbe med akkurat de tingene som er viktig for din virksomhet. Vi er opptatt av at det er rammeverket som skal tilpasses din virksomhet, ikke omvendt. Ikke for stort – ikke for lite – akkurat det du trenger.

 

Vi hjelper dere med:

 

Styringsystemer for sikkerhet; systematisk ledelse av cybersikkerhet i din virksomhet

 

Verdivurderinger; en kartlegging av hvilke digitale verdier dere har

 

Risiko- og sårbarhetsvurderinger; sårbare punkter i virksomheten og hvilke trusler som kan utnytte disse

 

Sikkerhetsrevisjoner; kontroll av cybersikkerheten i din virksomhet, eller hos dine leverandører

 

Personvern og GDPR; gjennomgang og innføring av prosessene som gjør at dere holder dere innenfor GDPR-regelverket. Les mer om GDPR her.

 

Ta kontakt med Silje Helen Dyvik for en prat om rådgiving på tlf: +47 402 31 074