Sikkerhetsovervåking

Vi oppdager cyberangrepene før de gjør skade
Visste du at det kan ta flere hundre dager fra noen bryter seg inn i systemene dine, til de blir oppdaget? I denne perioden kan de gjøre enorm skade, uten at virksomheten vet om det eller kan redusere skadeomfanget.

Det er alltid en mulighet for at kriminelle og andre digitale trusler klarer å angripe virksomheter, selv når de har god sikkerhet. Noen ganger skal det lite til; kanskje et system eller applikasjon ikke har blitt oppdatert, eller at en ansatt kommer i skade for å åpne et ondsinnet vedlegg. 

 

Sikkerhetsovervåking er en del av en helhetlig sikkerhetsstyring, der hensikten er å oppdage angrep når de skjer slik at dere kan sette inn mottiltak umiddelbart. 

 

Vi leverer sikkerhetsovervåking som gir bedriften mulighet til å følge med på aktivitet som skjer i systemene. Experis Ciber har valgt overvåkingsløsninger som er basert på IBMs QRadar Security Intelligence, og som kan tilpasses din virksomhets størrelse og behov.

 

Med sikkerhetsovervåking fra Expers Ciber får du:

 

  • Kontinuerlig sikkerhetsovervåking
  • Analyse av nettverksttrafikk for å oppdage cyberangrep
  • Avansert trusseldeteksjon
  • Rapportering på sårbarheter
  • Kollektivt forsvar i form av en global trusseldatabase. Hvis en trussel skulle oppstå et sted i verden, vil vi kunne stanse angrepet før det treffer deg.

 

Ta kontakt med Silje Helen Dyvik for en prat på tlf: +47 402 31 074