Sikkerhetsarkitektur

Vi designer for at du skal være sikret mot interne og eksterne trusler
Sikkerhet må være en del av designet, ikke komme som et tillegg etter at man har bestemt seg for hvordan løsningen skal være. Vi hjelper deg med å sørge for at systemene sikres effektivt, slik at angrep kan unngås og at skadene ved angrep minimeres.

Sikkerhetsarkitektur er en integrert del av løsningsdesignet, og det må planlegges med sikkerhet helt fra starten. En god sikkerhetsarkitektur sørger for at kun de som har rettigheter, får tilgang til systemer og tjenester. Dette er et fundament for innebygget personvern, og for virksomhetens evne til å motvirke og redusere konsekvensene ved cyberangrep.

 

Vi bidrar til at du får løsninger og systemer som er motstandsdyktige mot det som truer din virksomhet. Dette omfatter blant annet:

 

Identitets- og aksesskontroll; bare de som har rettigheter til å bruke tjenester og systemer skal ha tilgang. Vi hjelper deg med systemer og prosesser som sørger for at dette hele tiden er oppdatert

 

Etablering av sikre soner; ulike deler av infrastrukturen har gjerne ulikt sikkerhetsbehov. Noe skal bevoktes strengt, mens andre ting skal være åpent for alle

 

Herding av systemer og infrastruktur; sårbarheter vil oppstå, og nye angrepsmetoder kan bety at deler av løsningen må endres. V hjelper deg med å holde tjenester og systemer sikkerhetsoppdatert til enhver tid

 

Sikkerhet i dybden; sikkerhetstiltak kan noen ganger feile eller bli omgått. Et design basert på et prinsipp om sikkerhet i dybden sørger for at et eller flere sikkerhetstiltak motvirker trusselen, om det første skulle feile.

 

Ta kontakt med Silje Helen Dyvik for en prat på tlf: +47 402 31 074