Våre tjenester

Ciber er et IKT konsulentselskap med stor bredde som dekker alle faser av utvikling og forvaltning av IKT løsninger

Ciber dekker alle deler av IKT utvikling og forvaltning, og tar gjerne fullt ansvar for komplette løsningsleveranser og full livssyklus applikasjonsforvaltning, men leverer også supplerende spisskompetanse innen en bredt spekter av kompetanseområder fra .Net, Java og front-end teknologi til SAP forretningssystemer.

 

Vi har gode rådgivere og prosessledere som støtter hele livsløpet fra behovsutredning/kartlegging til utvikling/tilpasning, og videre til innføring og forvaltning med fokus på tett samarbeide med organisasjon og brukerne.

 

Vi fokuserer på bruk av tjenestedesign, smidig utviklingsmetodikk, og smidige driftsmodeller med fokus på tidlig og synlig verdi. Under følger mer informasjon om våre tjenester: