Tag: 'Applikasjonsforvaltning'

Naturskadeløsning for Landbruksdirektoratet

Naturskadeordningen behandler rundt 1500 saker...

Bruforvaltning for Statens vegvesen

Statens vegvesen forvalter ca. 18000 bruer samt...