Våre kursvilkår

Her kan du lese om kursvilkårene våre
 1. Påmelding til våre kurs er bindende.
 2. Kurs kan likevel avbestilles kostnadsfritt dersom det er mer enn 30 dager til kursstart. Avbestilling skal skje skriftlig (e-post aksepteres).
 3. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før kursstart tilbyr vi:
  a) Elevplassen kan kostnadsfritt overføres til en annen deltaker.
  b) Kostnadsfri overføring til et senere kurs.
  c) Kostnadsfri overføring til et senere kurs og bytte til annen deltaker.
  d) Ved akutt sykdom hos deltaker eller nærmeste familie: 75% refusjon av kursavgift.
 4. I forbindelse med registrering til kurs, vil det bli innhentet kontaktinformasjon for deltakeren. Denne informasjonen lagres som en del av våre kursoversikter og lagres så lenge det er forretningsmessig påkrevet, normalt i 3 år. Informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål enn administrasjon av gjeldende kurs samt senere bekreftelser på kursdeltakelse. Informasjonen vil ikke deles med noen tredjepart eller brukes til andre formål uten forutgående skriftlig samtykke.
 5. I tillegg anmodes det om samtykke til å bruke kontaktinformasjonen til å informere om fremtidige kurs. Samtykket er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Dette samtykket er IKKE påkrevet for å gå på våre kurs.