ISO/IEC 27001 Introduction (PECB)

Nå som kombinert klasserom og online-kurs
Få en introduksjon til ISO/IEC 27001

Fakta om kurset: Primært rettet mot ledere som ønsker å forstå hva overensstemmelse med ISO 27001 innebærer for deres virksomhet.

 

Kurset tar 1 dag. Kursmaterialet er på engelsk, men kurset kan holdes på norsk etter avtale. Ingen eksamen.

 

Kurset er en en-dags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å iverksette den. 


Etter avsluttet kurs skal deltakerne vite hva ISO/IEC 27001 i hovedtrekk inneholder, hvilke krav som stilles til et kontinuerlig forbedringsprogram og hvilke krav ISO/IEC 27001 stiller til ledelsens engasjement og oppfølging.

 

Ved spørsmål om kurset, kontakt Stein Arve Jacobsen Møllerhaug +47 906 41 100

Kursvilkår: https://www.ciber.no/tjenester/cybersikkerhet/kursvilkar/

Arrangeres følgende datoer:
Det er ikke planlagt noen datoer for dette kurset. Ta gjerne kontakt om du er interessert.
Til kursoversikten