Grunnleggende GDPR

2 dagers kurs
GDPR på ledelses- og implementasjonsnivå

Fakta om kurset: Rettet mot alle som må forholde seg til GDPR, både på ledelses- og implementasjonsnivå. Kurset tar 2 dager. Kursmaterialet på norsk, men kurset kan holdes på engelsk etter avtale. Ingen eksamen.

 

Kurset er ikke-teknisk og gir en innføring i hva GDPR inneholder, hvilke konsekvenser regulativet har for virksomheter, hva virksomhetene må forholde seg til og hva de må etablere for å følge regulativet.

 

Kurset er en gjennomgang av de krav som stilles i den nye personopplysningsloven, hvilke rettigheter det gir oss som enkelt-personer og plikter det gir de som lagrer opplysninger om oss. Det fokuseres på de praktiske konsekvensene av forordningen.

 

Ved spørsmål om kurset, kontakt Bente Schiefloe +47 22 34 80 00

Kursvilkår: https://www.ciber.no/tjenester/cybersikkerhet/kursvilkar/

Arrangeres følgende datoer:
mandag 20. september 2021
kl. 08.30 - 16.30
Onlinekurs
Påmelding  

kr 9 500,00
Til kursoversikten