Experis Ciber Security Introduction - Introduksjon til cybersikkerhet

En halv kursdag
Få en enkel og rask introduksjon til cybersikkerhet

Dette er et halvdags-kurs for de som trenger en rask innføring i cybersikkerhet.

 

Det tar for seg grunnleggende risikostyring, virkemidler og fremgangsmåter for innføring av sikkerhet i en organisasjon basert på ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det fokuseres på mulige virkemidler og teknologiske virkemidler.

 

Kurset kjøres på forespørsel.

 

Ved spørsmål om kurset, kontakt Stein Arve Jacobsen Møllerhaug +47 906 41 100

 

Kursvilkår: https://www.ciber.no/tjenester/cybersikkerhet/kursvilkar/

 

 

Arrangeres følgende datoer:
Det er ikke planlagt noen datoer for dette kurset. Ta gjerne kontakt om du er interessert.
Til kursoversikten