Experis Ciber Security Foundation - Cybersikkerhet for ledere

En halv kursdag
Øk din kompetanse om risikostyring i virksomheten.

Fakta om ECSFL kurset: Rettet mot ledere som ønsker å lære hva som må til for å lykkes med virksomhetsbasert risikostyring. Kurset tar en halv dag. Kursmaterialet foreligger på engelsk og norsk. Kurset kan holdes på engelsk etter avtale. Ingen eksamen.

 

Kurset gir en overordnet innføring i implementering av virksomhetsstyrt risikobasert sikkerhet, for eksempel basert på ISO/IEC 27001. Det tar for seg ledelseaspekter og går ikke inn på teknologi.

 

Kurset tar for seg:

  1. Etablering av styringssystemer basert på kontinuerlig tilbakemelding og dynamisk risikovurdering.
  2. Kritiske begivenheter og håndtering av disse.
  3. Systematisering av tilbakemeldinger.
  4. Bruk av standarder.
  5. Tilgjengelige verktøy.


Etter gjennomført kurs har man et godt grunnlag for å starte prosessen med virksomhetsstyrt risikohåndtering og iverksette nødvendige tiltak. En naturlig oppfølger til dette kurset vil være ISO/IEC 27001 Foundation eller 27001 Lead Auditor.

 

Kurset kjøres på forespørsel.

 

Ved spørsmål om kurset, kontakt Stein Arve Jacobsen Møllerhaug +47 906 41 100

Kursvilkår: https://www.ciber.no/tjenester/cybersikkerhet/kursvilkar/

Arrangeres følgende datoer:
Det er ikke planlagt noen datoer for dette kurset. Ta gjerne kontakt om du er interessert.
Til kursoversikten