Trafikkinformasjon og oppfølgingssystem for BaneNor

TIOS - TrafikkInformasjon og OppfølgingsSystem dekker Jernbaneverkets (JBVs) behov for å samle informasjon angående togframføringer i en felles database, samt gjøre informasjonen lett tilgjengelig for relevante brukere - interne så vel som eksterne.

TIOS henter store mengder dynamisk trafikkdata fra en rekke ulike systemer (interne og eksterne) slik at brukerne får en enkel oversikt over all tilgjengelig informasjon.

 

Systemet inneholder kartgrunnlag for visuell fremvisning av sanntid togbevegelser, med tilknyttet informasjon om forsinkelser, årsak til forsinkelser, o.s.v. Systemet gir også mulighet for uthenting av sammenstilte eller detaljerte rapporter.

 

 

Systemet har jevnlig behov for tilpasning og videreutvikling for blant annet å være i takt med JBV aktiviteter rundt punktlighetsmåling og årsaksregistrering. Systemet oppdateres også kontinuerlig teknologisk.

 

Ciber har vært totalleverandør av systemet og har fortsatt ansvar for forvaltning og videreutvikling.

 

Oppdraget omfatter: Kravspesifisering, funksjonell arkitektur og design, arkitektur for brukerrettede tjenester, arkitektur for elektronisk samhandling, brukskvalitets og interaksjonsdesign, informasjons- og dataarkitektur.