Test hos Utdanningsdirektoratet

Helhetlig testarbeid gjennom ledelse og dokumentasjon samt funksjonell og teknisk test
Test av løsninger for administrasjon og gjennomføring av prøver og eksamener.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen i barnehage, grunnskole og videregående skole. Ciber har gjennom sin rammeavtale bistått gjennom flere år med flere ressurser i ulike roller knyttet til testledelse, funksjonell test, teknisk test og testutvikling.

 

Vi har bl.a. arbeidet med løsningsområdene PAS og PGS. PAS-eksamen og PAS-prøver benyttes av alle nivåene i grunnskolen for å sette opp og administrere eksamen, nasjonale prøver og andre prøver for grunnskole og videregående opplæring. Systemene har grensesnitt mot flere andre systemer hos Udir samt mot skolenes administrative systemer.

 

 

Testledelse

Med basis i beste-praksis prinsipper har våre testledere som en del av kundens kvalitetssikring planlagt testaktiviteter og gjennomført test av leveransene fra øvrige leverandører for flere prosjektområder over flere år. Oppgaver og ansvar har omfattet både overordnet planlegging og oppfølging av kundens akseptansetester, utarbeidelse av testprosedyrer, kvalitetssikring av akseptansekriterier, gjennomføring og oppfølging av testaktiviteter, samt dokumentasjon og rapportering av feil med tilhørende oppfølging av leverandørens feilretting.

 

 

Dokumentasjon og struktur

Vi har bistått Utdanningsdirektoratet i å etablere dokumentasjon for eksamens- og prøvesystemene med bruk av Confluence, knyttet opp mot Jira med tilhørende maler. Sammen med Utdanningsdirektoratet har vi også arbeidet med rutiner for bruk av Zephyr for å danne et godt grunnlag for å dokumentere og følge opp gjennomføring av testcaser.

 

 

Testgjennomføring

Vi har bistått både i funksjonell og teknisk testing.

 

Bl.a. arbeidet vi i oppdraget som testansvarlig for PGS-C og PGS-D både med utarbeiding av metodikk og rutiner for test og testoppfølging samt i tillegg hadde ansvar for funksjonell testing, kvalitetssikring av endringer og ny funksjonalitet, planlegge, gjennomføre og dokumentere testaktiviteter, rapportering i Jira, testdesign og tilrettelegging av akseptansetester i samarbeid med fagspesialister. Udirs leveransemodell er smidig og ressursene bidrar både i løpet av sprintene og ved hver leveranse.

 

I tillegg har vi arbeidet med innføring av teknisk test og testutviklingsprinsipper i tett dialog med utviklerne der vi både utviklet nye tester for ny kode og videreutviklet eksisterende tester for å etablere en felles praksis i prosjektet. Vi arbeidet også sammen med utviklerne i prosjektet med integrasjonsoppgaver. Dette styrket praksisen for å utvikle tester i prosjektet videre fremover.

 

Vi har også arbeidet som testansvarlige for PAS prosjektet, noe som innebærer en rekke integrasjoner. Vi har derfor også hatt testledere med hovedansvar for integrasjonstest mot tilknyttede systemer. I hovedsak har ansvarsområdet gått ut på testplanlegging, -gjennomføring og dokumentasjon av testaktiviteter. En annen viktig del har også vært å fasilitere akseptansetest for fagspesialister.