Sanntidsovervåking for Flytoget

Leveranse og forvaltning av sanntidsløsning
Etter å ha levert ny løsning for Sanntidsovervåkning av togene har Ciber nå ansvar for forvaltning og videreutvikling av denne virksomhetskritiske løsningen.

Prosjektet ble gjennomført i henhold til smidige prinsipper i tett samarbeide med Flytogets organisasjon og gikk i produksjon i 2014.

 

Løsningen forvaltes nå av Cibers forvaltningsorganisasjon som har et team av nøkkelressurser som både arbeider proaktivt med forbedringer og løpende videreutvikling samt brukerstøtte.

 

Selve forvaltnings og videreutviklingsarbeidet er også organisert etter smidig gjennomførings-metodikk og Cibers forvaltningsløsning brukes for å gi god oversikt over status og sikre oppfølging av SLA.