Nettløsning for Bergans

Leveranse og forvaltning av nettløsning med nettbutikk basert på Sitecore
Fleksible nettsider med integrert nettbutikk

Bakgrunn

Bergans er en ledende aktør innen utvikling av turutstyr og teknisk bekledning. De har et bredt sortiment og leverer varer til alle store aktører i Norge og har global distribusjon. De er også en betydelig leverandør til store og små ekspedisjoner rundt om i verden. Bergans ønsket et nytt design for nettsidene, i tillegg til et system som var lettere å bruke for å legge ut informasjon, og som gir dem mulighet til fleksibilitet i utforming av sidene.

 

Teknisk løsning basert på SiteCore WCM & Commerce

Bergans ønsket et system som var brukervennlig på både tradisjonelle og mobile enheter, og som også var enkelt å bruke for redaktører av merkevareinnhold og produktinformasjon. I tillegg måtte løsningen være fleksibel i forhold til integrasjon mot øvrig produktdata og støtte integrert netthandel.

 

Man valgte å basere løsningen på Sitecore Web Content Management (WCM) for publisering integrert med Sitecore Commerce for netthandelsfunksjonalitet. Løsningen ble så integrert med deres produktinformasjonssystem og deres ERP-system.

 

De nye sidene inneholder både merkevarerelaterte artikler og produktinformasjon knyttet opp mot en produktkatalog der man har mulighet for å kjøpe produktene. Kjøp inkluderer betalingstjeneste med integrasjon mot eksisterende ERP løsning. I tillegg inneholder løsningen "mine sider" med selvhjelpsfunksjonalitet.

 

Publisering av artikler er tilrettelagt gjennom Sitecore for redaktører med godkjenning mens endring av produktinformasjon oppdateres løpende gjennom integrasjonen mot eksisterende produktinformasjonsløsning.

 

 

Prosjekt og forvaltning

Ciber var ansvarlige for utvikling av nye nettsider med tilhørende nettbutikk, og for å integrere dette mot eksisterende løsning for produktkatalog og eksisterende ERP løsning.

 

I tillegg til videreutvikling av løsningen har vi ansvar for forvaltning av den tekniske løsningen.