Naturskadeløsning for Landbruksdirektoratet

Ingen andre land har en like omfattende erstatningsordning for naturskader
Naturskadeordningen behandler rundt 1500 saker i året. Nå er søknadsprosessen digitalisert.

 

Tidligere måtte papirsøknader leveres til den lokale lensmannen. Lensmannen gjorde deretter en skjønnsmessig vurdering før søknadspapirene ble videresendt til Landbruksdirektoratet. Nå kan ofre for naturskader søke om erstatning på egenhånd via en nyutviklet webløsning.

 

 

Enkel søknadsprosess

 

Søkeren logger seg inn via Altinn og får tilgang til søknadsskjemaet og relevant informasjon. Her kan søkeren også laste opp bilder og annen nødvendig dokumentasjon. Løsningen tilbyr en arbeidsflate hvor søkeren til enhver tid kan få oversikt over sine søknader og status på prosessen. Søkeren har også anledning til å sende inn nye opplysninger i saken mens saksbehandlingen pågår.

 

 

Enklere saksbehandling

 

Som del av den nye løsningen inngår også et nytt saksbehandlingssystem som skal spare kostnader og gjøre saksbehandlingen raskere og mer smidig. I tillegg til kortere saksbehandlingstid, kan de skadeutsatte forvente seg større grad av likebehandling.

 

Samhandlingen med takstmenn er også forenklet. Ved behov for taksering av skaden videreformidler saksbehandleren nå saken direkte til valgt takstmann via et eget takstmannsregister. Takstmannen takserer og sender informasjonen tilbake til det nye saksbehandlingssystemet.

 

 

Saksbehandlingssystemet for naturskadeordningen er integrert med arkiv for journalføring og arkivering, økonomisystem for utbetaling av erstatning, elektronisk meldingsutveksling for kommunikasjon med søker og takstmann og Landbruksdirektoratets kunderegister. Eksterne integrasjoner mot de nasjonale felleskomponentene er også implementert:

 

  • Altinn
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret
  • Digipost
  • e-Boks

 

Vedtak formidles til søkeren på hennes arbeidsflate og via valgt kommunikasjonsform.

 

 

Digitaliseringssamarbeid

 

Landbruksdirektoratet og Ciber har samarbeidet om det nye systemet. Cibers team har bestått av utviklere, UX-ere, testere funksjonelt ansvarlig og prosjektleder. Løsningen støtter kravene til universell utforming og er designet responsivt for også å kunne brukes på nettbrett og mobiltelefoner.

 

 

 

Cibers digitalisering av offentlig sektor i samarbeid med Landbruksdirektoratet fortsetter. Ny løsning for Produksjonstilskudd lanseres i 2017.