N5D arkivkjerne for Patentstyret

Vår arkivkjerneløsning oppfyller kravene til NOARK 5 arkivering
Cibers N5D arkivkjerne er fleksibel og sikrer forsvarlig arkivering av saksbehandlingen fra kundens fagsystemer

Arkivering i henhold til NOARK 5 kravet

NOARK er en norsk standard for dokumentasjonsforvaltning. Standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Offentlige virksomheter er pålagt å benytte Noark-godkjente systemer til journalføring og elektronisk arkivering av saksdokumenter. (kilde: Riksarkivet, https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/noark-standarden)

 

Hovedmålet for vår leveranse var å integrere Patentstyrets fagsystem SANT med en Noark 5-løsning slik at resultatene av saksbehandlingen fra deres spesialiserte fagsystem arkivert og journalført henhold til kravene i Noark 5-standarden. På den måten ivaretar vår Noark 5 løsning Riksarkivarens krav om journalføring og arkivering av saksbehandlingen som foregår i fagsystemet.

 

 

N5D fleksible arkivkjerne

Ciber leverer en egenutviklet Noark 5-kjerne med et tilhørende rikt web service-grensesnitt for integrasjon med fagsystemer. Løsningen tilbyr en svær fleksibel metadatastruktur med omfattende muligheter for oppsett av virksomhetsspesifikke datafelt som automatisk inngår i fremtidige avleveringsuttrekk. I praksis kan man på mappe- og registreringsnivå få spesifisert akkurat så mange virksomhetsspesifikke felt man har behov for.

 

Løsningen har også en svært enkel og brukervennlig uttrekksfunksjonalitet

 

Dette innebærer at en rekke ulike typer virksomheter kan få ivaretatt sine behov for å journalføre og arkivere sine dokumenter og prosesser uten selv å måtte utvikle slik funksjonalitet for sine systemer. Løsningen er meget enkel å konfigurere.

 

 

Rådgivning arkiv

Som en del av oppsett/konfigurering av metadata i løsningen bistår vi med arkivfaglige rådgivere. Disse rådgiverne kan også bistå i arbeid med å avdekke konkret dokumentasjonskrav og behov fra fagsystemene.

 

 

Implementeringsprosjektet

Implementering av løsningen gjennomføres i tett samarbeid med ressurser hos Patentstyret samt leverandøren av SANT fagsystemet. For å sikre god fleksibilitet i samarbeidet har også leverandøren av fagsystemet installert en testversjon av N5D for å teste ut integrasjonene lokalt i sitt miljø.


Vi gikk i produksjon med en velfungerende løsning i januar til kundens store tilfredshet. Prosjektet ble levert til avtalt tid og med en prislapp som lå under budsjett.

 

 


Få kontroll på dokumentasjonsforvaltningen. Les mer her