Modernisert straffesaksregister i Politiet

Ny løsning levert i henhold til plan på moderne plattform med Microfocus
Ciber moderniserer straffesaksregisteret hos Politiet

Ciber har som ansvarlig prosjektleverandør av Pitbull prosjektet bistått Politiet med å migrere straffesaksregisteret Strasak fra BULL stormaskin over til ny moderne plattform. Politiet regner med å spare 100 millioner kroner over en periode på fem år.

 

 

Pitbull Prosjektet

Politiet har kjørt straffesaksregisteret på en BULL stormaskin av typen GCOS siden 1970-tallet.

 

Ciber ble for litt over ett år siden valgt som prosjektleverandør av moderniseringsprosjektet Pitbull og har siden arbeidet tett sammen med Politiets IKT-tjenester for å etablere, migrere og teste ny løsning. Løsningen gikk i produksjon i slutten av august uten problemer.

 

Løsningen er gjennom Pitbull-prosjektet flyttet over fra en Novascale BULL server med GCOS til virtualiserte VMware-servere. Databasen er migrert fra IDS/II nettverksdatabase til MS SQL Sever databaser. Det er ellers gjennomført en segmentert migreringsstrategi der deler av kodebasen blitt videreført i form av modernisert COBOL, men der andre deler er helt skrevet helt om. For å etablere et moderne miljø for COBOL, har bruk av vektøy fra Microfocus vært sentralt, men også bruk av Java og Microsoft teknologi har vært viktig for den sammensatte arkitekturen.

 

 

Sparer 18 millioner årlig

Prosjektet har hatt en solid forretningsverdi. Avdelingsdirektør Karl-Henning Rørstad har vært prosjekteier og vært ansvarlig ovenfor oppdragsgiver Politidirektoratet.

 

«Ved å fase ut denne teknologien sparer vi cirka 18 millioner kroner årlig i support og vedlikehold. Vi slipper også å investere rundt 30 millioner kroner i ny maskin», sier han.

 

 

Strategisk prosjekt for Ciber

Ciber har gjennom mange år satset sterkt på å kunne bistå kundene i å forvalte og modernisere sine løsninger.

 

«Å modernisere en så sentral løsning for den norske forvaltningen med en såpass stram tidslinje har vært et strategisk viktig ansvarsprosjekt for oss. Da er det ekstra hyggelig at løsningen settes i produksjon med såpass gode tilbakemeldinger.», sier Salgs og markedsdirektør i Ciber, Kjell J. Isaksen.

 

I en artikkel i digi.no forteller PIT ledelsen følgende:

 

«Prosjektet og byttet har vært gjennomført uten en eneste teknisk utfordring. Det hele forløp bemerkelsesverdig kjedelig og med fullstendig fravær av problemer»

 


Artikler

Politiet skroter 70-tallets stormaskin. Nå skal de voksne Cobol-gutta få jobbe med nyere teknologi

 

Du kan påvirke hva som skal skje med politiets stormaskin