Våre verdier

Våre kjerneverdier forteller hvordan vi vil at alle våre ansatte skal opptre og hva vi ønsker skal prege vårt arbeid.

Inkluderende fellesskap

Sentralt i Ciber står inkluderende holdninger, åpenhet og raushet blant ansatte, og til kunder og samarbeidspartnere. Våre ansatte skal opptrå ujålete og jordnære. Vi opererer med en flat struktur som tilrettelegger for åpen dialog. Alle våre ansatte skal ha et bevisst forhold til kompetansedeling – både ovenfor ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

 

Faglig styrke

Faglig kvalitet står i sentrum for alle Cibers leveranser. Ciber sine konsulenter har høy faglig integritet. Det fokuseres på å bygge og vedlikeholde et godt faglig nivå, samt å dele kunnskap for å gjøre hverandre dyktige.

 

Leveransefokus

Ciber fokuserer på å levere etter kundens reelle behov – med høy kvalitet, til rett tid og kost. Vi er profesjonelle i våre leveranser og har høy gjennomføringsevne. Kunder skal kunne stole på at Ciber leverer i alle ledd.