Faglige aktiviteter

Oppdatert på de nyeste teknologiene.
Ciber har et høyt faglig aktivitetsnivå blant sine ansatte og gir også jevnlig faglig påfyll til sine kunder.

I en bransje preget av rask utvikling og stor konkurranse, er det viktig at de ansattes kompetanse til enhver tid ligger helt i front. Dette ivaretas i Ciber gjennom høyt fokus på kompetanseheving og fag. Den viktigste kompetansehevingen skjer ved deltagelse på eksterne kurs, konferanser og seminarer, men i Ciber skjer det også et løpende arbeid med kompetanseheving gjennom interne faglige aktiviteter. Grunnstammen i dette er de ansattes deltagelse i diverse faggrupper som har månedlige samlinger. To ganger pr år arrangeres dessuten en intern fagdag for alle ansatte, der agendaen innehar parallelle spor med innlegg som spenner over Cibers hele faglige bredde. Innen enkelte fagområder, gjennomføres egne trainee-opplegg for nyutdannede, med både interne og eksterne kompetansehevingsaktiviteter.

 

Frokostseminarer med relevante tema gjennomføres jevnlig for kunder, der ansatte deler av sin kunnskap. Disse er også åpne for Cibers ansatte og har tradisjonelt stor oppslutning fra begge leire.

 

 

Praksisområder

Alle Cibers konsulenter er med i praksisgrupper som jevnlig har fagdager hvor man fokuserer på ett eller flere av våre satsningsområder, deler erfaringer og lærer av hverandre.

 

Våre praksisområder:

 

 

 

CPU – Ciber Practice Update, Cibers egen internkonferanse

Det arrangeres CPU to ganger i året og dette er å anse som et utvidet praksismøte der hver fagpraksis fordyper seg innenfor sine domener gjennom en hel dag.