Referanser

Noen av våre kunder

Vi har en lang rekke kunder innen både privat og offentlig sektor. Under følger noen eksempler på våre referanseoppdrag.

Udir

Test hos Utdanningsdirektoratet

Helhetlig testarbeide gjennom ledelse og dokumentasjon samt funksjonell og teknisk test

BaneNor

Trafikkinformasjonssystem for BaneNor

Leveranse og forvaltning av kjernesystem

Flytoget

Sanntidsovervåking for Flytoget

Leveranse og forvaltning av sanntidsløsning

NPE

Brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning 

Selvbetjentingsløsning for saksbehandlingen

Bergans

Nettløsning for Bergans

Leveranse og forvaltning av nettløsning med nettbutikk basert på Sitecore

SVV

Bruforvaltning for Statens vegvesen

Løsning for forvaltning av 18000 bruer og andre konstruksjoner

Politiet

Modernisert straffesaksregister i Politiet

Ny løsning levert i henhold til plan på moderne plattform med Microfocus

Arkiv, Noark

N5D arkivkjerne for Patentstyret

Vår arkivkjerneløsning oppfyller kravene til NOARK 5 arkivering

Ldir

Naturskadeløsning for Landbruksdirektoratet

Ingen andre land har en like omfattende erstatningsordning for naturskader