Klikk her for å stoppe Norge

Seminar om informasjonssikkerhet 5. februar

I vår verden er det fokus på digitalisering og automatisering. Dette skaper sårbarheter. Er vi blitt så sårbare at noen velplasserte klikk kan stoppe Norge? Hvordan kan fokus på informasjonssikkerhet skape verdi og ikke bare kostbare barrierer? 

Experis ønsker å invitere deg til seminar om informasjonssikkerhet tirsdag 5. februar, hvor våre foredragsholdere fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets sikkerhetsråd, Coop og Invenia vil gi innblikk i hvordan informasjonssikkerhet kan bli en del av virksomhetsstrategien – fra styrerommet og inn i hele organisasjonen.

Program

14.30 - 15.00   Registrering og lett servering

15.00 - 15.10   Velkommen ved Morten Stoa, Experis Ciber

15.10 - 15.40   Sikkerhet og tillitt - Sentralt for å lykkes med digitalisering / Roar Thon, NSM

15.40 - 16.10   Kjenner du din digitale risiko? / Jack Fischer Eriksen, NSR

16.10 - 16.30   Påfyll og mingling

16.30 - 17.00   3000 år gammel sikkerhet… / Soner Sevin, Coop

17.00 - 17.30   Cybersikkerhet på styrerommet / Terje Wold, Invenia

17.30 - 18.30   Mingling med tapas


Seminaret holdes i Sundtkvartalet, Lakkegata 53, 0187 Oslo

   

Roar Thon, NSM  - Sikkerhet og tillit - Sentralt for å lykkes med digitalisering

Samfunnets evne til å få full effekt ut av investering i ny teknologi og digitaliserte tjenester er avhengig av innbyggernes tillit til at teknologien er trygg, sikker, og at den fungerer når vi trenger den. Hvordan kan vi sikre oss mot stadige endringer i trussel- og risikobilde. Roar Thon fra NSM snakker om noen sentrale elementer for å sikre seg bedre.

   

Jack Fisher, NSR  Kjenner du din digitale risiko?

Her får du høre smakebiter fra trusselbildet, og få inngående beskrivelse av funn fra Mørketallsundersøkelsen 2018.

   

Soner Sevin, Coop - 3000 år gammel sikkerhet!

Hva har endret seg i over 3000 år? Hvor langt har vi kommet med holistisk sikkerhetstankegang? Sevin vil snakke om å få erfaringsutbytte, og trekke relevans fra store internasjonale og nasjonale it-sikkerhetshendelser for å finne årsak - og komme med forslag til tiltak gjennom en helhetlig tilnærming til it-sikkerhet.

   

Terje Wold, Invenia - Cybersikkerhet på styrerommet

Samfunnet digitaliseres som aldri før med mål om bedre ressursutnyttelse, økt verdiskaping og mer innovasjon. Dermed oppstår lange komplekse digitale verdikjeder som utvider sårbarhetsflaten til de verdiene vi vil beskytte. Mange ledere ser på cybersikkerhet som et IKT-ansvar som hører hjemme på serverrommet, mens det i realiteten er et strategisk område som berører hele virksomheten. Så hva skjer da på styrerommet?

                                             

Jack Fisher  Kjenner du din digitale risiko?

Her får du høre smakebiter fra trusselbildet, og få inngående beskrivelse av funn fra Mørketallsundersøkelsen 2018.

Jack Fisher  Kjenner du din digitale risiko?

Her får du høre smakebiter fra trusselbildet, og få inngående beskrivelse av funn fra Mørketallsundersøkelsen 2018.