SAP

SAP Business ByDesign 

En moderne skybasert ERP løsning for SMB bedrifter

                           

Når det umulige blir mulig

Løsningen vil sammen med  Experis Cibers innsikt, effektivisere virksomhetens ende-til-ende-prosesser, og legge rette for en effektiv organisasjonsmodell. SAP Business ByDesign gir sanntidsinformasjon av virksomhetskritiske styringsparametere gjennom SAPs «In-memory» HANA-database. Løsningen er rask å implementere og lett å lære. Experis Ciber har stor tro på løsningen og bruker selv SAP Business ByDesign som prosjekt/økonomiløsning.

Når det mulige blir enkelt

Løsningen driftes i meget sikre datasentre som overholder krav til GDPR og andre lovpålagte krav. Forvaltning og oppgradering, utføres av dedikerte eksperter i de ulike datasentrene.  IT løsningen tar ikke lenger fra deg nattesøvnen - alt du behøver å konsentrere deg om nå, er verdiskapning. 

Du er ikke alene om å bruke løsningen

SAP Business ByDesign brukes i dag av over 5400 virksomheter, er implementert i 144 land og er tilgjengelig på 12 språk. Antall brukere per løsning spenner fra 5 til over 10 000.  SAP Business ByDesign er en løsning du vokser med og ikke ut av.

Prosesser som dekkes i SAP Business ByDesign

Utgangspunktet for SAP Business ByDesign er 35 forretningsscenarier med tilhørende prosesser.  Det skal godt gjøres å ha et forretningsbehov som ikke dekkes av Business ByDesign

Prosessene er såkalt ende til ende prosesser, noe som betyr at prosessene dekker alle stegene fra f.eks. «forespørsel fra en kunde», «levere tilbud», «levere varen/tjenesten» og «motta innbetalinger».

En sannhet

En ende til ende prosess vil omfatte forskjellige oppgaver som utføres av forskjellige ressurser i organisasjonen, og i Business ByDesign er prosessene enkle og strømlinjeformet slik at data legges inn en gang og gjenbrukes mange steder og ganger.

Business ByDesign passer for mange industrivertikaler, og Ciber har i første omgang valgt å fokusere på:

  • Professional Services – Prosjektstyring, timefangst, salg av timer/materialer, økonomi og HR
  • Produksjon – Discrete produksjon, og logistikk, økonomi og HR
  • Grossist/detaljhandel