Opplæring

Kunnskap er makt (Francis Bacon, britisk filosof 1561-1626)

Kravene til god informasjonssikkerhet endres raskt. Riktig kompetanse til enhver tid er avgjørende for ikke å havne i vanskelige situasjoner.

Kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet er en forutsetning for å utvikle programvare med innebygd personvern. De ansatte må vite hvilke krav som gjelder, hva de skal se etter og hvilke verktøy som gjør dem i stand til å omsette kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet til programvare som ivaretar dette. (Datatilsynet 2018)

Bevisstgjøring på alle nivåer er viktig for å sikre god brukeradferd og sikkerhetsbevissthet.

Experis Cibers kurstilbud omfatter opplæring i informasjonssikkerhet på ulike områder, slik som:

 • Grunnleggende informasjonssikkerhet 
  I dagens informasjonssamfunn er kunnskap om trusler, risikofaktorer og beskyttelsesmåter viktig for alle medarbeidere. Vi tilbyr grunnkurs i informasjonssikkerhet som er skreddersydd for dette formålet.
 • Ledertrening informasjonssikkerhet
  Ledelsen i virksomheten trenger å forholde seg til informasjonssikkerhet på en helt annen måte i dag enn for bare noen år siden. Informasjonssikkerhet er et ledelsesansvar og Experis Ciber tilbyr derfor grunnleggende kunnskap på området, som gjør den enkelte leder i stand til å ivareta informasjonssikkerheten på en god måte.
 • Sikkerhet på reise og mobilitet
  Mobilitet er blitt et nøkkelord for de fleste virksomheter. Stadig flere medarbeidere utfører digitalt arbeid utenfor den faste kontorplassen uten tilstrekkelig fokus på hvilke sikkerhets-utfordringer dette innebærer. Gjennom dette kurset økes bevisstheten rundt mobilitet og reisevirksomhet
 • GDPR 
  Personvern har fått mye oppmerksomhet de siste årene og implementering av EUs forordning, GDPR, i norsk lov, har stilt mange virksomheter overfor store utfordringer. Experis Ciber ønsker å bidra til å gjøre etterlevelse av loven mulig uten for stor bruk av ressurser.

I tillegg tilbyr vi enkelte kurs i et e-læringsformat, deriblant sosial manipulasjon og passordbruk.

Her kan du lese mer om sikkerhetsrådgivning

Her kan du lese mer om sikkerhetstesting

Her kan du lese mer om sikkerhetsovervåking