Noark 5

N5D - NOARK 5 arkivkjerneløsning

En fleksibel NOARK 5 arkivkjerne som raskt kan integreres med dine fagsystem

En  fleksibel arkivkjerne som reduserer behovet for å tilpasse fagsystemene og oppfyller kravene til forsvarlig NOARK 5 arkivering

 

Arkivering i henhold til NOARK 5 kravet

NOARK er en norsk standard for dokumentasjonsforvaltning. Standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Offentlige virksomheter er pålagt å benytte Noark-godkjente systemer til journalføring og elektronisk arkivering av saksdokumenter. (kilde: Riksarkivet, https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/noark-standarden) 

Noark 5 for Documentum

Ciber leverer en egenutviklet Noark 5-kjerne, Noark 5 for Documentum (N5D). Produktet er en standardisert sak-/arkivløsning for bruk i offentlige virksomheter.
 
N5D er en rendyrket Noark 5 løsning. Løsningen tilrettelegger for Noark 5-visjonen hvor mer innhold skal inkluderes i arkivene, med store muligheter for integrering av flere systemer, samt forenkling av avleveringsprosessen.
 
N5D er spesielt egnet som en selvstendig arkivkjerne i en tjenesteorientert arkitektur, der en ønsker prosessansvar i fagsystemet og arkivansvar i arkivkjernen. Kjernen tilbyr sentralisert lagring og arkivfunksjonalitet til ett eller flere fagsystemer på en enhetlig måte.
 
I N5D kan en enkelt gjenskape fagsystemenes domenemodeller samtidig som de blir Noark-kompatible. Med N5D får man en løsning som understøtter virksomhetens behov for helhetlig og forsvarlig informasjonshåndtering.

N5D støtter både arkivering av journalpliktige dokumenter (f.eks. journalposter som skal tilgjengeliggjøres på offentlige portaler som OEP/eInnsyn), og arkivering av basisregistreringer, dvs. ikke journalpliktig informasjon og dokumenter (f.eks. interne dokumenter uten korrespondanse produsert av fagsystem).
 

Hvorfor N5D?

  • Veldefinerte API for integrasjon av alle typer fag-/saksbehandlingssystemer
  • Rike domenemodeller/fagområder kan representeres i en dynamisk metadatastruktur.
  • Egendefinerte metadata er indeksert og søkbare, og inkluderes i arkivuttrekk.
  • Rik søkefunksjonalitet med støtte for fritekstsøk og spissede, kriteriebaserte søk.
  • Produksjon av arkivuttrekk iverksettes og aksesseres med et klikk i arkivarens arbeidsflate.
  • Fanebasert arbeidsflate som lar brukere jobbe med flere søkeoperasjoner og arkivobjekter samtidig.
  • Basert på veletablerte, robuste og skalerbare plattformer (OpenText Documentum og Apache Solr).
  • Fleksibel arkivstruktur for tilpasning til organisasjonens oppbygning og krav.

Rådgivning arkiv
Som en del av oppsett/konfigurering av metadata i løsningen bistår vi med arkivfaglige rådgivere. Disse rådgiverne kan også bistå i arbeid med å avdekke konkret dokumentasjonskrav og behov fra fagsystemene.