.Net

.Net-utvikling

Praktisk utnyttelse av .Net plattformen, Azure og Sitecore CMS/eHandel 

Vi utnytter potensialet i Microsoft teknologien enten det er .Net Core, siste versjon av SiteCore Commerce eller Azure baserte microtjenester.

 

Ciber er sertifisert med Gold Comptency for Application Development og Silver Competency for Cloud Plattform, med et tett samarbeid med Microsoft på mange områder.

Vi arbeider aktivt med sertifisering som en del av vår faglige utvikling.

 

Skyløsninger og microtjenester

 

Et viktig satsningsområde for oss er skyløsninger baser på Microsoft Azure. Her arbeider vi aktivt med flere kunder og tett med Microsoft for å fremme beste-praksis. For oss er skyløsninger et naturlig videre skritt for å effektivisere dagens IT løsninger, men det krever også et bevisst forhold til sikkerhet og gode prinsipper for oppdeling av løsningene som for eksempel micro services.

 

CMS løsninger med Sitecore

 

Vi har erfaring med mange ulike CMS løsninger men Sitecore er det verktøyet vi prefererer. Med Sitecore opplever vi at vi er tett på .Net koden og har stor fleksibilitet for å tilpasse grensesnittet. Vi ser stort potensiale i dynamisk tilpasning av brukergrensesnittet knyttet opp mot aktiv bruk av brukerstatistikk. Vi har også erfaring med Sitecore Commerce og synes denne tilleggs modulen har blitt godt integrert mot CMS løsningen i de senere versjonene.

 

.Net Core

 

Vi holder oss løpende oppdatert om nyhetene i Microsofts utviklingsplattform inklusive .Net Core.

 

Aktivt fagmiljø

 

I tillegg til å arbeide aktivt sammen med Microsoft arrangerer vi Ciber Practice Update (CPU), en intern utviklerkonferanse, to ganger i året. Her deltar alle fagpraksisene og bidrar med presentasjoner og dypdykk innenfor sine respektive områder. CPU er en populær dag i Ciber hvor man får et innblikk i trender og spennende teknologi og avsluttes tradisjonen tro med felles middag og sosialt hygge.