ISO/IEC 27001 Foundation (PECB)

1 kursdag - 21. oktober

Fakta om kurset: Primært rettet mot ledere som ønsker å forstå hva overensstemmelse med ISO 27001 innebærer for deres virksomhet. Kurset tar 1 dag. Kursmaterialet foreligger på engelsk. Kurset kan holdes på norsk etter avtale. Det avholdes ingen eksamen.

Kurset er en en-dags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å implementere den. Kurset er identisk med første dag på Lead Auditor og Lead Implementer kursene, og leveres i forbindelse med disse (se over).

Etter avsluttet kurs skal deltakerne vite hva ISO/IEC 27001 i hovedtrekk inneholder, hvilke krav som stilles til et kontinuerlig forbedringsprogram og hvilke krav ISO/IEC 27001 stiller til ledelsens engasjement og oppfølging. 

Les mer om våre kurs her

Velkommen til våre kurs!