SAP

Hva er nytt i SAP Business byDesign?

Forbedringer 2018

Visste du at SAP Business ByDesign er under kontinuerlig utvikling og har kommet med nye oppdatere versjoner hvert kvartal i over 10 år.

Her er noen av forbedringene som ble lansert 18. februar 2018

GDPR

SAP Business ByDesign er oppdatert i forhold til kravene i det nye regelverket GDPR. Via arbeidssenteret Central Data Protection & Privacy er det mulig å kartlegge og slette personlige data på tvers av forretningsscenarier. SAP har også i denne versjonen kommet med nye forbedringer.

 • I tillegg til å finne og fjerne privatpersoner, eksterne ansatte (f.eks. innleide) og private kunder kan man nå også kartlegge og fjerne kontakter som er registrert på dine kunder.
 • Du kan finne og fjerne privat informasjon fra bank- og betalingsinformasjon, serviceordre, innkjøpsordre, kontrakter, ordre og faktura og har nå også støtte for å finne leads uten referanse til kundedata, og slette dem.
 • Administrere logger over lesetilgang for spesielle kategorier av personopplysninger som bank etc.

 

 

 

Prosjektstyring

 

Det er også kommet flere forbedringer innen prosjektstyring. Med det nye arbeidssenteret Project Stock Order får du oversikt over materiale sortert enten på dokumenter eller materiale pr. prosjekt. Du kan få oversikt over, endre, kansellere og fullføre prosjektordre og få full oversikt over prosjektlager. Forbruk av materialer, også i sammenheng med administrasjon av serienummer, er også aktivert.

 

 

 

Rapporter og analyse

 

Det finnes et enormt utvalg av innebygde rapporter og analyser i SAP Business ByDesign, som gjør det enkelt å lage personlige oversikter og følge opp KPI’er. SAP har også i denne versjonen kommet med nye forbedringer.

 • Forbedringer i panelet for utvalg av parameter og filter
 • Ytterligere attributtinnstillinger
 • Forbedringer i diagrammer og innstillinger for diagrammer
 • Navigere til Excel med aktive add-in’s

 

 

 

Forbedring i oppsettet for måling og oppfølging av KPI’er. Nå kan du også lage KPI’er basert på rapporter fra Design Reports view.

 • Bestemme hvilke nøkkeltall du vil følge opp
 • Velg ønsket nøkkeltall og opprett KPI i visningspanelet. Som et resultat opprettes en ny KPI definisjon og fylles ut med ønsket informasjon.
 • Du kan nå fullføre KPI med ytterligere grenser, mål og referanseverdier i Design KPI view. Forbedrede skjermtekster hjelper deg til å bedre synliggjøre KPI’ene

 

Din personlige side med oversikt over dine KPI’er og diagrammer

Den personlige siden på arbeidssenteret Home er nå forbedret med flere innstillinger som gjøre det mulig å sette opp relevante KPI’er og diagrammer for daglig oppfølging.

 • Forbedrede titler og overskrifter
 • Personlige oppdateringsfrekvenser
 • Rapporter kan legges til som flere rapporter på siden din og vise i forskjellige visninger og utvalg.

Ytterligere verdier kan vises i KPI oversikten

 

Supplier Relationship Management

 

Det har også kommet forbedringer innen innkjøp- og leverandøroppfølging i denne versjonen.

 

Manuell innkjøpsforespørsel for lagerførte varer

Du kan nå opprette innkjøpsanmodninger manuelt for lagerførte varer uten innkjøpsforslag. De manuelle innkjøpsanmodningene vil være tilgjengelige i arbeidssenteret Purchase Requests and Orders og støtter godkjennelse for flere nivåer.

 

Påminnelsesbrev for innkjøps- og leveransebekreftelser

For bedre å kontrollere innkjøpsprosessen kan du nå definere automatisk utsendelse av påminnelsesbrev til leverandørene dersom det foreligger forsinkelse i bekreftelse eller levering av innkjøpsordrer. Flere innkjøpsordre kan samles i ett påminnelsesbrev per leverandør. Du kan utstede forslagene automatisk eller opprette de manuelt.

 

Godkjennelsesprosedyre for kansellering av innkjøpsordre

Godkjenningsprosessen for flere nivåer for innkjøpsordrer er nå forbedret med mulighet til å definere godkjenningsregler også for innkjøpsordre som er forespurt for kansellering. Dette bedrer kontroll over innkjøpsprosessen betraktelig.

 

Supply Chain Management

 

Supply Planning Product Exceptions

For å lettere analysere og skille ut avvik som kommer fram når du kjører planleggings- og tilgjengelighetsrapporter har det nå kommet egne filter for dette formålet.

 

Administrasjon av serienummer

Du kan nå bruke serienummer på tvers av alle lagertransaksjoner. Serienumre støttes konsekvent gjennom alle prosesser i forsyningskjeden, inkludert produksjon, inngående logistikk, utgående logistikk, intern logistikk samt fysiske varer på lager.

Ytterligere høydepunkter av forbedringer i administrasjon av serienummer:

• Generer serienumre ved hjelp av maler

• Lageroversikt med serienummer

• Sporingsinformasjon på et registrert produkt med serienummer

• Forbedringer ved migrering og rapporter

• Forbedringer i webtjenester

• Datakildeforbedringer