Optimalt lager på 1 og 1/2 time

Prosess, konsept og teknologi 

Feil vare, på feil sted til feil tid og mangel på totaloversikt. Virker dette kjent?

Effektiv lagerstyring skal være enkelt. Imidlertid er det ofte slik at ulike løsninger ikke snakker sammen, og virksomheten mister kontrollen over hva som er sannheten. Heldigvis finnes det håp gjennom bruk av helintegrerte løsninger som medfører kostnadsbesparelse og effektivisering i alle ledd i forsyningskjeden.

Ciber vil gjennom frokostmøtet vise deg eksempler på en effektiv lagerløsning, hjelpe deg med å identifisere muligheter til forbedring, samt forstå de forskjellige driverne knyttet til lageroptimalisering.

Vi vil fokusere på å identifisere løsninger knyttet til lagerstyring, som de fleste voksende små- og mellomstore selskaper møter.

Agenda

0800:0830          Frokost

0830-0915          Introduksjon og optimalisering av ende til ende prosessene gjennom bruk av SAP Business ByDesign

0915-1000          Optimalisering av lageroperasjoner gjennom effektiv bruk av integrerte lagerløsninger herunder

Business Intelligence (BI) og KPIer

Omnichannel distribusjon, EDI og integrasjon med e-commerce

Demo av SAP Business ByDesign & LISA WMS

1000-1030          Spørsmål og avklaringer

Tid og sted:

Torsdag 13. september 2018 kl. 08.30 – 10.30

Sundkvartalet (Experis), Addresse: Lakkegata 53, 0187 Oslo

Henvendelse og registrering i resepsjonen

Kostnad:

Seminariet er gratis