Evaluering av norsk arkivstandard

Ciber inviterer til frokostseminar 30. oktober

Cibers forum for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning inviterer til frokostseminar om «Rapport: Evaluering av norsk arkivstandard» Menon-publikasjon nr. 81/2018 av Sveinung Fjose, Øyvind N. Handberg og Ole Magnus Stokke

Rapporten omtales på følgende måte på Regjeringens nettsider:

Denne evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark) er skrevet av Menon Economics, på oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning, samt standardens påvirkning på digitalisering i forvaltningen mer generelt.

Foredragsholdere og ansvarlige for programmet

Øyvind Nystad Handberg er samfunnsøkonom med PhD fra Handelshøyskolen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han er seniorøkonom i Menon og har vært prosjektleder for evalueringen av Noark, skrevet på oppdrag for Arkivlovutvalget.

Herbjørn Andresen har doktorgrad i forvaltningsinformatikk, og jobber som førsteamanuensis ved arkivstudiet på Oslo Met. Herbjørn deltok i arbeidet med utforming av første versjon av Noark 5 standarden fra 2006- 2007 og har vært medlem av Menons ekspertgruppe i utredningsarbeidet

Martin Bould er sjefskonsulent og praksisleder og har jobbet med noark løsninger og noark-standarden kontinuerlig i mer enn 20 år. Martin er også førstelektor II i arkiv- og samlingsforvaltning på NTNU. Martin  satt i Arkivlovutvalgets referansegruppe for arbeidet med utredningen.

Program

  • 0800 – 0830 – Dørene åpnes, servering av frokost
  • 0830 – 0915 – Øyvind Nystad Handberg snakker om Noark 5 utredningen. «Hvordan Noark påvirker arkivering og  dokumentasjonsforvaltning»
  • 0915 – 0935 – Pause
  • 0935 – 1000 – Herbjørn Andresen innleder kort om Noark 5 standarden og mulige konsekvenser av utredningen 
  • 1000 – 1030 Noark 5 standarden, «den man elsker tukter man» Martin Bould kommenterer kort og inviterer til diskusjon


Tid og sted 

Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 08.30 – 10.30
Sundtkvartalet (Experis), adresse: Lakkegata 53, 0187 Oslo
Henvendelse og registrering i resepsjonen