Den nye dokumentasjonsforvaltningen

Vi gjentar suksessen og kjører reprise på frokostseminaret fra november den 23. januar 

Frokostseminar: 
Den nye dokumentasjonsforvaltningen

Tid: 23. januar 2018, 08:00 – 10:30

Sted: Stortorvet 10, 6.etg, Glasmagasinbygget

Cibers fagforum for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning inviterer til frokostseminar om "Den nye dokumentasjonsforvaltningen".

Forvaltning av dokumentasjon og dokumentasjonsbehandling i virksomheten er en sentral del av virksomhetsarkitektur samt effektiv og etterrettelig drift.

Tom Sahlén har skrevet en håndbok for arkivledere og medarbeidere som skal forvalte og drive en dokumentasjonsforvaltningsfunksjon, der han drøfter kobling til informasjonssikkerhet (ISO 27000), til standardene for drift og forvaltning av IT-systemer (ITIL COBIT, PM3) og andre systemforvaltningsstandarder.

I seminaret vil han drøfte dokumentasjonsforvaltningsområdet og det viktige og nyttige samspillet mot implementering av virksomhetsarkitektur og praktisk bruk av standarder.

Martin Bould vil deretter utdype hvordan bruken av Noark 5 og ISO 30300 kan bidra innen disse områdene. Så vil Kjetil Sahlberg vise hvorledes virksomhetsspesifikke felt kan implementeres i en arkivkjerne løsning basert på Noark 5.

Agenda

08:00 – 08:30  Frokost og småprat om dokumentasjonsforvaltning 

08:30 – 09:15  Dokumentasjonsforvaltning - en sentral del av organisasjonens arkitektur v/Tom Sahlén

09:15 – 09:30  Spørsmål og diskusjon

09:30 – 09:55  Hvordan standarder som Noark 5 og ISO 30300 kan brukes og benyttes til å forbedre organisasjon og systemfunksjonalitet v/Martin Bould

09:55 – 10:15  Bruk av virksomhetsspesifikke felt i en arkivkjerne løsning basert på Noark 5 v/Kjetil Sahlberg

10:15 – 10:30  Spørsmål og diskusjon

Meld deg på i skjemaet under.