Experis Ciber Security Introduction - Cybersikkerhet - Introduksjon

En halv kursdag - 28. august

Dette er et kurs for de som trenger en innføring i cybersikkerhet. Det tar for seg grunnleggende risikostyring, virkemidler og fremgangsmåter for innføring av sikkerhet i en organisasjon basert på ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det fokuseres på mulige virkemidler og teknologiske virkemidler.

Kurset er rettet mot alle som trenger en rask innføring i cybersikkerhet.

Les mer om våre kurs her

Velkommen til våre kurs!