KSL Trygg - Nytt verktøy lansert for alle bønder i Norge

KSL Trygg gir deg bedre mulighet til å jobbe med KSL-systemet på mobil i arbeidssituasjonen ute på gården
Den norske bonden har en farlig arbeidsplass. Med KSL Trygg blir det nå enklere å følge opp arbeidet med beredskap og HMS ute på gården.

Matmerk jobber hele tiden for å utvikle bedre løsninger for bonden. Alle norske bønder bruker KSL (Kvalitetssystem for landbruket ) i arbeidet med å drifte og utvikle gården sin. Ny og oppdatert løsning utviklet av Experis Ciber ble lansert i juli i 2020.

 

Nå kommer løsningen som gjør det enklere å ha KSL med deg på telefonen.

 

«- Dette har vært nødvendige steg for å få et moderne kvalitets- og internkontrollsystem som møter dagens krav for bonden, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren. Og nå tar vi et steg til og lanserer KSL Trygg. KSL Trygg snakker sømløst med KSL og alle endringer og oppgaver du utfører i KSL Trygg ute på gården blir oppdatert i KSL», forteller KSL-sjef Tom Roterud.

 

I KSL Trygg kan du enkelt planlegge og gjennomføre en vernerunde og egenkontroll av elektriske anlegg. Videre kan du legge til bilder og dokumentere HMS-arbeidet på gården din. Du kan også dokumentere og lukke alle typer avvik både fra dine egne kontroller og revisjoner. I tillegg inneholder KSL Trygg også enkle tips om førstehjelp og informasjon om varslingsplikt ved ulykker.

 

«- Jeg har allerede testet den sjøl og det var enkelt å følge opp KSL ute på gården. Det blir fort til at du utsetter og glemmer om du tenker at "dette tar jeg i kveld". Oversikten på egne beredskapsplaner er også en bra og viktig funksjon. Her kan du gi tilgang til familie og egne ansatte og sørge for at flere vet hva som skal gjøres om uhell skjer.» , sier Roterud.

 

KSL Trygg er utviklet av Experis Ciber gjennom et samarbeid mellom Matmerk og Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

 

«− Vi i NLR HMS er veldig fornøyd med at KSL Trygg endelig er oppe og går. Et korps på 38 HMS-rådgivere i NLR er klare til å bistå bonden med ny digital plattform», sier Halle Arnes som er fagkoordinator HMS i NLR. Han understreker at det selvsagt er hverdagens fokus på HMS hos bonden som fortsatt er viktigst, og KSL Trygg blir et godt nytt verktøy i denne jobben.

 

Statssekretær Widar Skogan fra Landbruks- og matdepartementet har allerede prøvd KSL Trygg på mobilen og har fått gleden av å lansere nyheten.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEkpbM4HfyU

 


Flere i landbruket har ventet på spent på denne løsningen og det er skrevet flere artikler relatert til lanseringen sitatene er hentet fra:

 

Nytt verktøy skal gi tryggere hverdag for alle bønder - Eikernytt.no
Med KSL Trygg på mobilen har du HMS-verktøyet med deg i arbeidet - Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)
Bruk KSL Trygg på mobilen – et nytt verktøy for bonden - Medlemsportal for Nortura SA
KSL Trygg på mobilen - KSL (matmerk.no)