Javautvikler

Java utvikler

Det er mange som jobber med Javautvikling men det er ekstra givende når du gjør det hos oss

Våre systemutviklere vil ha flere dyktige kollegaer, her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Ciber Norge, samt hvorfor du bør vurdere å bli en del av vårt team! 
 
Først og fremst: bli kjent med to av konsulentene i Javagjengen!

-----------------------------

Stian, 30 år, senior konsulent
 
I 2011 ble jeg uteksaminert fra NTNU i Trondheim og har vært i Ciber Norge siden den gang.
 
Det siste året har jeg vært hos Landbruksdirektoratet og akkurat nå jobber vi med å sluttføre en publikumstjeneste som skal eksponeres via Altinn i mai. Her skal bonden kunne søke om tilskudd for dyrene han har på gården, eller tilskudd for alt han dyrker og høster. Min oppgave er å være bindeleddet mellom kunden og oss som leverandør, samt forventningsstyre, koordinere og planlegge hva som skal leveres av funksjonalitet. Jeg driver for det meste med utvikling (primært Java), litt med arkitektur og veivalg i tillegg til litt prosjektledelse – med teknisk alibi. Jeg har altså en variert hverdag med flere hatter og roller.

For meg handler moderne teknologi ikke nødvendigvis om å benytte teknologi som til enhver tid er «bleeding-edge» - målet er å benytte teknologi som er velprøvd og robust, godt dokumentert, vedlikeholdbart og ikke minst at det løser de utfordringene vi står ovenfor sammen med kundene våre. Vi er opptatt av å ha jevnlige interne (og eksterne) praksismøter for å snuse på og leke med ny teknologi. Det handler om å være nysgjerrig og om å ha flest mulig verktøy tilgjengelig for å løse morgendagens utfordringer. Jo større verktøykasse, jo større sannsynlighet for at vi kan sette sammen en teknisk portefølje som løser utfordringene på en best mulig måte. Ofte står vi fritt til å velge teknologi i prosjektene våre selv, men å inkludere kunden i disse veivalgene er vel så viktig. Med tid og stunder er det tross alt de selv som skal forvalte det vi lager.

Selv om jeg er konsulent så er jeg opptatt av å beholde det kollegiale samholdet. I vår bransje er ikke dette en selvfølgelighet – vi sitter tross alt ute i oppdrag for kundene våre. Da er tiltak som den berømte «lønningspølsa» og mangekampen gode tilbud å ha. Vi er genuint opptatt av delingskulturen vår og den går gjerne på kryss og tvers av fagdisiplinene våre. Vi er opptatt av å selge hele prosjekter og ikke bare «hodesalg», noe som gjør at jeg kan jobbe med kollegaene mine ute i prosjekter. Selv om vi er en sammensatt gjeng med ekspertise på forskjellige fagområder så er det aldri ikke flaut å spørre om hjelp, tips og råd. Det handler ikke om deg og meg – det handler om vi og oss!

Jeg setter også pris på den horisontale og flate organisasjonsstrukturen vår – vi snakker sidelengs og ikke oppover/nedover. Da er det lett å bli sett og hørt blant de 140 flinke og rause kollegaene mine, og det er absolutt blant de viktigste grunnene til at jeg trives så godt!

Håper du har lyst til å komme innom for en kopp Java og en fagprat – jeg gleder meg til å bli kjent med deg! :-)
 
-----------------------------
Nina, 29 år, senior systemutvikler
 
Jeg har jobbet i Ciber i snart 5 år. Jeg inngår som en del av et forvaltningsteam innen Java, hvor vi forvalter flere løsninger for en stor offentlig kunde. Her jobber vi gjerne flere sammen om leveranser på systemene, men jeg har hovedansvaret for to av dem. Her har vi oppgaver som går på alt fra nyutvikling, modernisering av eksisterende plattformer, kundeoppfølging samt oppfølgning og feilsøking av feil i produksjonsmiljøene.
 
Jeg liker å ha på meg flere hatter og ha varierte arbeidsoppgaver, og det føler jeg at det får gjort i arbeidshverdagen min. Jeg får jobbet fullstack i løsningene, i tillegg til å bidra i kravspesifiseringsarbeid, estimering, kundeoppfølging, bistå testere og superbrukere, samt planlegging og bestilling av infrastruktur rundt løsningene. Jeg liker at jeg dermed får god forståelse for hele leveranseløpet til systemene.
 
Hva liker jeg ved Ciber Norge? Folkene! Det sosiale miljøet er veldig bra, og jeg føler at jeg kjenner kollegaene mine godt. I tillegg synes jeg vi har en god kultur for å hjelpe hverandre, dele kunnskap og gjøre hverandre bedre, og dermed også hjelpe hverandre til å levere bedre. Jeg opplever også god tillit fra mine ledere og det synes jeg er viktig. Jeg trives godt i Ciber og det er mye som skjer både faglig, sportslig og sosialt som man kan delta på. Dette er med å bidrar til min trivsel og gjør at jeg ser frem til å gå på jobb :-)
 
-----------------------------

Hvorfor skal du vurdere å bli utvikler hos oss?

I Ciber Norge vil du få jobbe med ny og moderne teknologi i prosjekter hvor vi jobber med nyutvikling og videreutvikling av eksisterende løsninger. Dette innebærer at du vil få arbeide med og utforske nye rammeverk, og du får muligheten til å henge med på hva som beveger seg i fagmiljøet. Vi har et levende fagmiljø som er bidragsgivende i hvilke teknologier som benyttes ute i prosjekter, og du vil få mulighet til å påvirke teknologivalg i løsningene. 

Vi har en spennende og bred kundebase som inneholder både private og offentlige aktører, blant annet i prosjekter som bidrar til å modernisere samfunnet! For eksempel har du mulighet til å jobbe på prosjekter for å videreutvikle tilskuddsordninger, utvikle saksbehandlingssystemer, arbeide med intelligente trafikksystemer hvor du kan være med på å levere virksomhetskritisk funksjonalitet ved å visualisere informasjon om trafikk i sanntid.
 
Du vil bli del av et aktivt fagmiljø med fokus på fag og kompetansebygging. Alle våre ansatte har et bestemt antall timer til disposisjon til å bruke på faglig utvikling, samt at hver enkelt ansatt er med på å utarbeide en individuell kompetanseplan, som følges opp gjennom året. Vi har fagpraksis med månedlige fagdager, hvor tema gjennom året blir fastsatt i starten av året med innspill fra Javautviklerne våre. Tema for praksisdagene på Java det siste halvåret har vært:

·    Java og Scala, en sammenlikning og introduksjon på forskjellene  
·    Spring Boot
·    Continous Integration/ Continous Delivery?
·    Docker

Vi kjører en egen intern dagskonferanse to ganger i året med tracks på våre ulike fagpraksiser innenfor systemutvikling med interne og eksterne foredragsholdere, og vi legger til rette for sertifiseringer, deltakelse på kurs, konferanser, foredrag m.m.

Vi er opptatt av å dele kunnskap internt, og vi samarbeider på tvers av fagområder og avdelinger i en tverrfaglig samarbeidskultur. Vi er opptatt av å ha et åpent fagmiljø hvor du får mulighet til å delta på temaer som er av interesse både innenfor eget fagområde på Java, men også innenfor frontend, brukeropplevelser, prosjektledelse, testledelse, funksjonell rådgivning o.l. I mars hadde blant annet frontend-gjengen hackaton hvor alle kunne delta og .NET hadde introduksjon til Virtual Reality og hva det brukes til fra et utviklingsperspektiv.

Du får jobbe i et selskap med en personlig, skapende og morsom organisasjonskultur. Vi er en gjeng med mennesker som er genuint opptatt av å ha det gøy sammen, både på og utenom jobb. I tillegg til sosiale arrangementer som lønningspølse, fredagsgodteri, kick-off, sommerfest og hyttetur, har vi et aktivt bedriftsidrettslag – med både fotball, sykkel, svømming, løping, klatring, innetrening, squash og ski. Hvis du ikke er av den aktive sorten, så kan vi by på blant annet poker, brettspill og vinklubb. Vi er ganske sikre på at du vil finne en eller flere aktiviteter du kan slenge deg med på! Som om ikke det var nok, den kanskje morsomste sosiale goden hos oss heter Mangekampen. Dette er en konkurranse som foregår gjennom hele året og er delt opp i flere mindre øvelser. Du kan være med på så mange du ønsker, men dersom du er såpass ivrig at du deltar i min. 7 øvelser, blir du "mangekampkjemper" og er kvalifisert til å delta på sesongs siste øvelse. Denne øvelsen blir arrangert utenfor Oslogryta. Noen eksempler på denne finalen fra de siste årene: Gocart i Warszawa, pil- og bueskyting i London og segwaykjøring i Berlin!
 
Vi gleder oss til å høre fra deg! Send din CV til jobb.norway@ciber.no og du vil høre fra oss i løpet av kort tid.