Noark

Nokios 2017: «Det digitale kappløpet»

Martin Bould holder foredrag om Noark 5

Arkivkjerne nøkkelfunksjonalitet i tråd med Noark5 standardens grunnleggende formål

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Space 1
Foredragsholder: Martin Bould

Noark 5 standarden er under kritikk, men på feil grunnlag. Skyldes kritikken at leverandørene og kundene har fokusert på feil typer funksjonalitet? Man er nødt til å gå tilbake til standardens formål, som er forsvarlig langtidsbevaring og forvaltning. Basert på det premisset vil Noark 5 standardens sentrale

funksjonalitet være:
1. Enkel og god utrekksfunksjonalitet
2. God funksjonalitet for integritetssikring
3. Enkle integrasjonsgrensesnitt
4. En fleksibel metadatastruktur som er i stand til å realisere og bevare den data og metadatastrukturen som skapes eller oppstår i
produksjonssystemet

Link til utstillerforedraget: Les mer her

 

Hør også om vår implementasjon av N5D arkivkjerneløsning hos Patentstyret

Implementering av løsningen gjennomføres i tett samarbeid med ressurser hos Patentstyret samt leverandøren av SANT fagsystemet. Les mer her: Arkiv for Patentstyrets fagsystem

Om NOKIOS (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor)

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT.

Konferansen skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Konferansen er faglig sterk med et programråd som har representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører med spisskompetanse på området. Disse planlegger og utvikler konferansen.

Tid og sted for konferansen

Nokios 2017: «Det digitale kappløpet» arrangeres på Clarion Hotel & Congress Trondheim, 31. oktober – 2. november 2017.

Les mer om konferansen her: www.nokios.no