People in the Ciber reception

Inkluderende fellesskap

Ciber Norge er et anerkjent konsulentselskap med dyktige og stolte medarbeidere i et personlig og skapende miljø. Gjennom virksomhetsforståelse, åpenhet og integritet hjelper vi kundene våre til suksess. Vi er 140 ansatte som holder til sentralt i Oslo.

Leveransefokus

Ciber Norge leverer prosjekter og tjenester innen IT-rådgiving, design, systemutvikling og SAP til private og offentlige virksomheter Ciber Norge er 100 % eid av Experis.

Faglig dyktighet

Vi er resultatorienterte, men også en trygg og god samarbeidspartner. Våre faglige styrker ligger innenfor følgende områder: digitale prosesser, funksjonell rådgivning, prosjektledelse, test, Java, .Net, frontend, UX, forvaltning og SAP.

Bli en av oss

Aktuelle stillinger:

.Net-utviklere/arkitekter
Java-utviklere/arkitekter
Frontend-utviklere
Funksjonelle rådgivere og arkitekter
SAP-konsulenter
Tjenestedesignere
Testledere
Eksperter innen testautomatisering
UX designere

Send din CV til jobb.norway@ciber.no

Kontakt oss

roy tore portrett
Roy Tore Gurskevik

Snakk med meg om smidig leveransekapasitet

Direktør for systemutvikling
Mob: +47 959 48 071
roy.gurskevik@ciber.no
Thomas portrett
Thomas Brachel

Snakk med meg om rådgivning og SAP 

Direktør for rådgivning og SAP
Mob: +47 480 04 958
thomas.brachel@ciber.no